شعر

منم آن مرغ آن مرغی که دیریست

به سر اندیشه پرواز دارم

سرود ناله شد در سینه تنگ

به حسرت ها سر آمد روزگارم.

آه از یان دل، آه از این جام امید 

عاقبت بشکست و کس رازش نخواند.

/ 0 نظر / 21 بازدید