حجاب زیباست زیبایی نیست

در خیابان چهره آرایــش مکــــن------------از جوانان سلــــــــب آسایش مکن

زلف خود از روسری بیــرون مریز------------در مسیر چــــشم ها افسون مریز

یاد کن از آتــــــش روز مـــــــعاد------------جلوه ی گیــــسو مده در دست باد

خواهرم دیگر تو کودک نیـــستی------------فاش تـــــر گـویم عروسک نیستی

خواهرم،این لباس تنگ چیست؟------------پوشش چسبان و رنگارنگ چیست؟

خواهـــــرم،اینقدر تن نازی مکن------------با اصــــــــــول شرع لج بازی مکن

         خواهــــرم ای عاشق دین مبین------------یـــــک نــــــظر ازواج پیغمبر ببین                     حتما نظر یادتون نره  

/ 3 نظر / 21 بازدید
عاشق شهادت

[لبخند]شعر قشنگی بود محتواش هم خیلی خوبه[گل] چه قد خوبه همه حجاب رو حفظ کنن.[دست]