دلم برای محرم تنگه


دلم تنگه غروب کربلاست...


 امامم دلم می خواهد عهدی با تو ببندم...


با تو عهد ببندم هر زمان که قدمی خواستم بردارم که اخرش شکستن یک دل و به رنج

کشاندن انسانی است مانعم شویی...


مانعم بشویی که بنده ای را زندگی کردن بیزار کنم...


/ 1 نظر / 15 بازدید
گل صحرایی

حسین بیشتر از آب تشنه لبیک بود.....افسوس که به جای افکارش زخم هایش را نشانمان دادند و بزرگترین دردش را بی آبی جلوه دادند. (دکتر شریعتی)